[تصوير: 474167l68h9nknqq.gif]

چند تذكر مهم براي آمادگي دانش آموزان درامتحانات

                                                                                         
1- قبل از شروع امتحانات با توكل به خدا و خواندن دعا و آياتي از قرآن مجيد به خود آرامش دهيد.

2- بخاطر داشته باشيد توانايي هركس منحصر بفرد است.براي كاري كه مي خواهيد انجام دهيد تلاش كنيد؛ هرچند نتيجه مطلوب حاصل نكنيد.

3- سعي كنيد سوألات امتحان را يكي يكي و به ترتيب نگاه كرده و پاسخ دهيد و از خواندن تمام سوألات همزمان با هم خودداري كنيد؛ زيرا باعث اجاد اضطراب مي شود.

4- لوازم مورد نياز براي امتحان از قبيل : مداد ، خودكار، پاك كن و .... را هميشه همراه داشته باشيد.

5- فهميدن سوأل نصف جواب است . پس سوألات را خوب بفهميد تا پاسخ درست را دريابيد.

6- به نقش تغذيه در يادگيري توجه نمائيد.خوردن گوشت قرمز، سبزيجات، مواد پروتئيني،تنقلات اعم از تخمه ، پسته، گردو و مويز ذهن فرد را براي يادگيري آمادهتر مي كند.

7- هيچگاه خوابيده و در حالت درازكش به مطالعه نپردازيد زيرا باعث خواب آلودگي مي شود. بهترين زمان براي مطالعه ابتداي صبح و شب قبل از خواب مي باشد.

8- يادداشت برداري هنگام مطالعه و خط كشيدن زير نكات مهم مطلب و انگشت كشيدن زير عبارات و جملات درسي در يادگيري و تداوم آن بسيار مؤثر است.

9- بعد از جلسه امتحان به سراغ جواب سوألات نرويد.مهم نيست كه چطور امتحان داده ايد ؛وقتي نتيجه امتحان را گرفتيد، متوجه مي شويد

10- هميشه به خاطر داشته باشيد فرصت براي جبران وجود دارد و دنيا به آخر نرسيده است.

 

                                                                                 توصيه هايي به والدين گرامي

1- انتظارات خود را با توانايي هاي فرزندمان هماهنگ كنيم و از او توقع بيش از حد نداشته باشيم.

2- عملكرد فرزندمان را باخودش مقيسه كنيم، در صورت پيشرفت اوراتشويق كنيم و در غير اينصورت در صدد علت يابي و رفع آن باشيم.

3- از غيبت كردن فرزندمان در ايام و نزديكي امتحانات حتي الامكان خودداري كنيم، زيرا در اين دوران درسها دوره مي شوند و فرزندمان مي تواند اشكالات احتمالي خود را از معلم بپرسد.

4- در ايام امتحان فضاي خانواده را شاد و آرام نگه داريم و از مشاجره و برخوردهاي لفظي بخصوص با فرزندمان خودداري كنيم.

5- ساعت خواب فرزندانمان را طوري تنظيم كنيم كه خواب مورد نياز آنها تأمين شود، به عبارت ديگر شبها زودتر بخوابند تا صبح زودتر بيدار شوند.

6- توجه داشته باشيم كسب نمره بد فرزندانمان در امتحان به معني بد بودن آنها نيست، بلكه بدان معناست كه فعاليت آنها در آن درس كم بوده است.

7- بر توانايي هاي فرزندمان تأكيد كنيم تا اعتماد به نفس او تقويت شود.

8- به فرزندمان اطمينان دهيم كه در كنار او خواهيم بود و اگر مشكلي داشت او را ياري خواهيم كرد.

9- برنامه امتحاني فرزندمان را در جايي نصب كنيم و به آنها بگوييم ، روي هر امتحاني كه مي دهند يك خط بكشند.

10- در ايام امتحان از شركت در جشن ها و ميهماني ها و يا برگزاري ميهماني حتي المقدور خودداري كنيم.

موفق باشيد
                                                                              

                                                                                                                             


        


             

آدرس : تهرانپارس-خیابان فرجام-خیابان رشید شمالی-نبش176غربیتلفن : 77866750دورنگار : 77704180رايانامه : t_golzari72@yahoo.com